12
آگوست

شیوه‌های مراقبت از باتری گوشی

از شارژ باتری بیش از 80% خودداری کنید و نگذارید شارژ باتری تلفن همراه شما به زیر 20% برسد. گذاشتن گوشی در شارژ در طول شب شاید یک عادت...

بیشتر ...